Revalidatie na corona

Het coronavirus is een flinke aanslag op onze samenleving en in het bijzonder op de door corona getroffen patiënten. Wij behandelen mensen die na een COVID-19 besmetting ontslagen zijn uit het ziekenhuis. En ex-coronapatiënten die zonder ziekenhuisopname herstellende zijn. Onze praktijk zet zich in om deze doelgroep te behandelen en helpen met het revalidatie-traject waar nodig.

Erkende therapeuten voor behandelen Ex-coronapatienten

Onze longfysiotherapeuten, nu ook ex-coronatherapeuten (Monica, Maurik, Leonore, Jolijn en Tijmen), hebben een leerzame cursus gevolg om de nodige kennis op te doen om deze patiëntengroep optimaal te behandelen. In de komende maanden zullen zij regelmatig Webinars en cursussen volgen, zodat zij op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen, inzichten en ervaringen vanuit het veld. Door extra kennis op te doen over de revalidatie van ex-coronapatiënten en te werken volgens het protocol van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), aangevuld met kennis van het REACH-project van het Amsterdam UMC en het recent uitgebrachte European Respiratory Society adviesdocument, kunnen wij deze patiënten met de juiste kennis in onze praktijk behandelen. Dit zal gebeuren in eerst instantie via beeldbellen om de patiënt niet te veel te belasten en zo eventueel besmettingsgevaar te ondervangen. Tijdens dit revalidatie-traject worden uiteraard alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen.

Coronapatiënten multidisciplinair behandelen

Om de patiënt optimale zorg te kunnen bieden is de betrokkenheid van meerdere disciplines nodig. Onze coronatherapeuten nemen zo nodig contact op met de huisarts, diëtiste en/of ergotherapeut in de directe omgeving van de praktijk.
Contactpersonen op de praktijk: