Claudicatio Therapie

Op onze vestigingen in Den Haag en Rijswijk worden mensen met etalagebenen (Claudicatio Intermittens) behandeld. Het Landelijke netwerk Chronisch ZorgNet, waarbij het streven is om goede zorg te leveren aan patiënten met etalagebenen, ook wel perifeer arterieel vaatlijden genoemd, is deels in het leven geroepen voor deze groep cliënten. Onze therapeut Johan van den Berg is aangesloten bij het Chronische Zorgnet en geschoold in het zo goed mogelijk behandelen en begeleiden van mensen met deze aandoening.

Wat is Claudicatio intermittens?

Etalagebenen (Claudicatio intermittens) valt onder de noemer Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) en wordt veroorzaakt door een vernauwing in een slagader. Klachten zoals pijn of kramp in de beenspieren treden op tijdens het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan. Veroorzakers van deze aandoening zijn; roken, te weinig beweging en ongezonde voeding. Omdat de klachten langzaam wegtrekken bij het stilstaan is de benaming “etalagebenen ontstaan”. Mensen met deze aandoening staan bij wijze van spreken even stil om in de etalage van een winkel te kunnen kijken, maar in werkelijkheid is het voor deze mensen gewoon noodzaak. De pijnklachten trekken dan namelijk langzaam weg.

Hoe behandelen wij etalagebenen?

Het behandelen van deze klachten gaat altijd in overleg met uw huisarts. Het behandeltraject GLT en leefstijlbegeleiding is een intensieve fysiotherapeutische behandeling van een jaar, waarbij de patiënt de eerste periode 2 sessies per week naar een gespecialiseerde fysiotherapeut gaat. Daarna neemt de frequentie van behandelingen geleidelijk af tot 1 keer per maand. Er wordt gestreefd naar zelfredzaamheid. Naast het verhogen van de loopafstand en kwaliteit van leven door fysieke training, wordt ook aandacht besteed aan andere beperkende factoren. Aangezien de belangrijkste veroorzakers van Perifeer arterieel vaatlijden bestaan uit roken, onvoldoende beweging en ongezonde voeding, zijn Chronisch ZorgNet therapeuten extra bijgeschoold in het begeleiden van leefstijlverandering. Gesuperviseerde looptherapie richt zich dus niet alleen op het been, maar heeft een positief effect op de algehele gezondheid van de patiënt.

Contactpersoon op de praktijk: Johan van den Berg