Oncologiefysiotherapie

Een gespecialiseerde oncologiefysiotherapeut houdt zich bezig met het coachen, behandelen en begeleiden van patiënten tijdens- of na de behandeling van kanker. De oncologiefysiotherapeut heeft specifieke kennis over de ziekte, de medische behandelingen, de korte- en lange termijngevolgen van de diverse behandelingen en de laatste ontwikkelingen op het gebied van oncologie.

De oncologiefysiotherapeut heeft een zeer belangrijke signaleringsfunctie, hetgeen betekent dat er gelet wordt op opvallende symptomen of klachten. Ook signaleert de therapeut klachten die beter door een andere discipline ondergebracht kan worden.  Indien deze zich voordoen, wordt in overleg met de patiënt gekeken of het nodig is gepaste hulp in te schakelen van een zorgprofessional uit een andere discipline of specialisatie tak in de fysiotherapie. U moet dan denken aan een oedeemfysiotherapeut, logopedist,  bekkenfysiotherapeut, orofaciaal fysiotherapeut (kaakfysiotherapeut), ergotherapeut, diëtist, psycholoog of maatschappelijk werker. Door zijn of haar expertise heeft de oncologiefysiotherapeut goed zicht op wanneer overleg met de oncologieverpleegkundige-/specialist/huisarts nodig is.

 

Onze praktijk is aangesloten bij ‘Het netwerk oncologiefysiotherapie Randstand’

Dit netwerk wil ervoor zorgen dat mensen met kanker, ongeacht de ernst en aard van hun ziekte of de fase van hun behandeling, de best mogelijke oncologische fysiotherapeutische zorg en ondersteuning krijgen die er te verkrijgen is.
Door samenwerking bundelen de oncologiefysiotherapeuten in de regio Randstad West (NOFy) de specifieke kennis en vaardigheden. Met de gespecialiseerde kennis en competenties van de fysiotherapeuten ondersteunen, begeleiden en behandelen wij mensen met kanker om de best mogelijke kwaliteit van leven te bereiken of te behouden en te leren omgaan met beperkingen.

 

Hoe ziet uw afspraak met de oncologisch fysiotherapeut er uit?

Bij de eerste afspraak zal uw therapeut een eerste onderzoek uitvoeren, om een eerste indruk te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen die u op dat moment ondervindt. Daarna wordt er samen met de therapeut een individueel behandelplan opgesteld. De behandeling wordt op maat gemaakt, afhankelijk van het gezondheidsprobleem en doelen die u ondervindt. Dit kan ook betekenen dat er meerdere hulpverleners worden ingeschakeld, zodat de meest optimale zorg voor u ingericht kan worden.

 

Vergoeding oncologie fysiotherapie

De behandelingen bij de oncologiefysiotherapeut vallen (net als bij de algemene fysiotherapeut) niet binnen de basisverzekering, U moet zich hiervoor aanvullend verzekeren.

Contactpersoon op de praktijk: Tynke van der Meer