Missie & Visie

Missie

Onze missie is het leveren van gespecialiseerde, efficiënte en kwalitatief hoogstaande fysiotherapeutische zorg waarbij de cliënt centraal staat. Daarbij is ons vak met passie en plezier beleven één van de belangrijkste kernwaarde binnen onze praktijk. Onze vestigingen zijn gehuisvest op strategische multidisciplinaire locaties en ons team participeert actief in diverse regionale samenwerkingsverbanden en innovatieve zorgtrajecten. Samen met onze ketenzorgpartners streven we naar de beste zorg op de juiste plaats. Dit met als doel het zo efficiënt en doelmatig kunnen voldoen aan de hulpvraag van onze cliënten.

Visie

Onze praktijk wil de kwaliteit en efficiëntie van onze dienstverlening op een zo hoog mogelijk niveau houden. Voor de vormgeving van onze diensten zijn innovatief handelen en effectief inspelen op marktontwikkelingen sturend. De praktijk vindt het belangrijk dat het team bestaat uit onderscheidende fysiotherapeuten met verschillende specialisaties en aandachtsgebieden, die instaat zijn elkaar te ondersteunen, stimuleren en kritisch te kijken naar elkaars handelen. Het borgen en ontwikkelen van onze beroepsinhoudelijke kwaliteiten en bedrijfsprocessen zijn onderdeel van een continu lerend proces waarbij onze kernwaarden leidend zijn. Vakinhoudelijke kennis vergaren en deze met elkaar delen voert daarbij de boventoon. Binnen onze visie is werkplezier en passie behouden voor het vak zeer belangrijk. Naar onze mening kunnen alleen gemotiveerde en tevreden zorgverleners onze cliënten op de best mogelijke manier van dienst zijn.

Kernwaarden

  • Werkplezier
  • Cliënttevredenheid
  • Persoonlijke aandacht
  • Ondernemend
  • Multidisciplinair samenwerken

Benieuwd naar ons (meer)jaren kwaliteitsbeleidsplan? Vraag onze maatschap om meer informatie.