Patiëntervaringsonderzoek

Uw mening telt! Wij vinden het belangrijk om uw mening over onze praktijk en werkzame therapeuten te horen. Uw mening brengen wij in kaart middels onze digitale PREM-metingen. Dit is een vragenlijst die u digitaal ontvangt na of tijdens een behandelserie binnen onze praktijk.

Een PREM-meting (Patiënt Reported Experience Measures) geeft ons inzicht in hoe onze cliënten de zorg of ondersteuning binnen onze praktijk hebben ervaren. De relatief korte vragenlijst bevat onderwerpen als bejegening, privacy, informatieverstrekking, therapie verwachtingen, (praktijk)presentatie en resultaat. De uitkomsten geven concreet aan op welke onderdelen kansen liggen om ons verder te verbeteren en ontwikkelen.

Wij verzoeken u vriendelijk deze vragenlijst in te vullen wanneer u deze ontvangt.