Oedeemtherapie

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht en eiwitten in het lichaamsweefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Lymfoedeem is een chronische aandoening die vaak geleidelijk ontstaat, met verschillende oorzaken. Lymfoedeem kun je onderverdelen in primair en secundair oedeem.

Primair lymfoedeem is een aangeboren, vaak erfelijke aandoening. De lymfevaten en knopen zijn niet goed aangelegd, waardoor de aan- en afvoer van het lymfevocht onvoldoende is.

Secundair lymfoedeem is een verworven aandoening. Dit betekent dat lymfevaten en/of knopen zijn beschadigd of verwijderd (bijvoorbeeld na chirurgische ingrepen en/of bestralingstherapie). Andere vormen van veel voorkomende oedeem zijn:

  • veneus oedeem
  • restoedeem na een totale knie- op heupprothese
  • oedeem bij RA

De behandeling van de gespecialiseerde oedeemfysiotherapeut is met name gericht op het terugdringen of niet verder doen toenemen van het oedeem in het lichaamsdeel om hierdoor normaal functioneren te herstellen.

De behandelingsmogelijkheden zijn:

  • manuele lymfedrainage
  • ambulante compressietherapie (zwachtelen)
  • lymftaping
  • oefentherapie, waardoor houdings- en bewegingsadviezen en drainage-oefeningen en functionele revalidatie in de meest optimale zin
  • adviseren bij het aanmeten van een therapeutische kous

Contactpersonen op de praktijk:

Tynke van der Meer
Monica van der Lans