Thuiszorgfysiotherapie / ouderenzorg

Door de invoering van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), worden ouderen en chronisch zieken geacht langer thuis te blijven wonen.

Hierdoor zal deze groep mensen meer zorg aan huis nodig hebben. Fysiotherapie valt ook onder deze zorg.

De thuiszorg fysiotherapeut doet onderzoek naar alle factoren die een rol spelen bij het herstel of handhaven van de thuissituatie. Hierbij is het samenwerken en overleg met andere disciplines belangrijk.

Andere hulpverleners die betrokken zijn bij de client in de thuiszorg fysiotherapie zijn oa. (wijk)verpleegkundigen, ergotherapeut, logopedist, diëtist en huisarts.

Thuiszorg fysiotherapie richt zich op het handhaven van de thuissituatie en het behoud van de zelfstandigheid. U wordt hierdoor in staat gesteld om zo lang mogelijk in uw thuissituatie veilig te functioneren en te blijven wonen.

Als het dus niet meer mogelijk is om naar de praktijk te komen voor de klachten of u heeft moeite met het dagelijks leven in en om het huis komt de thuiszorg fysiotherapeut bij u aan huis.

Dit kan ook een voortzetting van fysiotherapie zijn na ontslag uit het ziekenhuis of revalidatie centrum.

Contactpersonen praktijk:

Alies Jabroer
Tamar Pearson