HKZ-certificaat

De praktijk hecht veel waarde aan kwaliteitsborging.
Daarom is onze praktijk continu bezig met het innoveren en implementeren van nieuwe werkwijzen.

Het traject voor HKZ certificering is ook voor 2021 met succes afgerond. In augustus 2022 staat weer een nieuwe audit gepland.

Het HKZ-Keurmerk

Het HKZ-Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van onze Praktijk. Zo’n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ-keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de patiënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ Keurmerk betekent dat onze praktijk

– De zaken intern goed op orde heeft
– De klant principieel centraal stelt
– Betrouwbare resultaten kan presenteren
– Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

De HKZ-systematiek is bijzonder in de volgende opzichten

– Een samenhangende benadering: alle processen in de zorgorganisatie zijn in hun samenhang genormeerd, met de nadruk op het primaire proces. De effectiviteit van de totale organisatie wordt dus beoordeeld bij certificatie.
– Een breed draagvlak: HKZ-normen worden ontwikkeld door de belanghebbende partijen zelf. Daardoor beschikken de normen over een breed draagvlak.
– Openbaarheid: De HKZ-normen zijn openbaar en worden regelmatig geactualiseerd.
– Normontwikkeling en toetsing vinden strikt gescheiden plaats en staan beide onder formeel toezicht (RvA)
– Toetsing voor het HKZ keurmerk is geen momentopname. Om het certificaat te behouden, laten wij ons jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen.