Fysiotherapie op afstand

Onze fysio- en oefentherapeuten hebben de mogelijkheid om van meerdere vormen van behandelingen/diensten gebruik te maken. Voor een aantal van onze diensten is het mogelijk om u op afstand te helpen met adviezen, oefeningen en controles. Zo kunnen wij u te woord staan via een videoconsult, heeft u de mogelijkheid om een deel van de intake online in te vullen en kunnen wij u filmpjes met oefeningen digitaal toezenden. Op onze Facebookpagina en Youtube-kanaal  kunt u veel tips en oefeningen terugvinden die u zelf thuis zou kunnen uitvoeren.

Waarom bieden wij u deze dienst op afstand aan?

Door omstandigheden kan het nuttig zijn om niet naar de praktijk te komen voor een behandeling. Denk hierbij aan besmettingsgevaar voor uzelf of voor anderen, of reizen is voor u fysiek moeilijk of te tijdsintensief. Een videoconsult kan dan oplossing bieden. U wordt dan gebeld door de therapeut op de afgesproken tijd, via de link die u ontvangt maakt u verbinding met uw behandelend therapeut. Wij werken met het programma Physitrack en de voor u gratis te downloaden PhysiApp. Dit is ook een plek waarop u oefeningen kunt inzien.

Hoe werkt een videoconsult bij ons?

Uw therapeut stuurt op de afgesproken tijd een link naar u per mail om de videoverbinding tot stand te brengen. Houd altijd rekening met mogelijke vertraging (maximaal 10 minuten) voor als er iets uitloopt in onze agenda. Het consult wordt ingepland voor de normale tijd van een behandeling (25 minuten).

  • Download PhysiApp op uw telefoon, als u de link op uw telefoon gaat openen en het videoconsult via uw telefoon wilt laten verlopen.
  • Hebt u een laptop of PC met webcam en wilt u daar uw link op openen? U komt dan in het inlogmenu van Physitrack terecht en de videoverbinding vindt op uw PC plaats.

Vergoeding

Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie mogen wij een videoconsult als zitting bij uw verzekering in rekening brengen. U vindt meer informatie over de bekostiging van de digitale zorg op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit

Indien u niet aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie of u hebt uw maximale vergoeding al verbruikt, dan kunt u een rekening van ons verwachten voor het geldende tarief van een zitting fysiotherapie. U vindt onze tarieven hier